Menu Zavřeno

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

na této stránce najdete ke stažení veškeré dokumenty potřebné při zápisu dítěte do Mateřské školy Dolní Měcholupy.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti rodičů!

Potřebné dokumenty doručíte do MŠ vhozením do poštovní schránky, posláním poštou

nebo datovou schránkou do 13.5. 2020.

Potřebné dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  ke stažení  
  • Čestné prohlášení o očkování dítěte  ke stažení
  • Kopii očkovacího průkazu dítěte

 

Vyhlášení přijatých dětí naleznete na https://www.ms-dm.cz/prijate-deti-pro-skolni-rok-2020-2021/

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ -> Kritéria pro přijetí dítěte