Menu Zavřeno

Téma na listopad

MĚSÍC LISTOPAD

Téma: VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA

 

Podtémata:                  Vyrábíme strašidýlka

                                    Co jsme našli v lese

                                    Počasí se mračí

                                    Příroda usíná

                         

Záměry a vzdělávací cíle

  • seznámíme děti s proměnlivostí počasí, a jeho vlivem na člověka
  • poznáváme přírodu kolem nás (stromy, keře), zvířata žijící ve volné přírodě a jejich příprava na zimu,
  • procvičit znalost barev a pomocí říkadel i správnou výslovnost
  • podpořit dětská přátelství (společná hry, společenské a pohybové hry)
  • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
  • posilovat přirozené poznávací city
  • osvojovat si poznatky o přírodě v lese
  • rozvíjet pracovní zručnost s přírodním materiálem
  • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

Mohlo by Vás zanímat