Menu Zavřeno

Téma na leden

MĚSÍC LEDEN

Téma: CO VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Podtémata:                      Co vyprávěla sněhová vločka

                                        Zimní radovánky

                                        Jak se v zimě oblékáme

                                        Pečujeme se o své zdraví

 

Záměry a vzdělávací cíle

  • seznámíme děti se znaky zimy, zimními sporty, oblečením
  • povedeme děti k rozvoji pohybových dovedností – základy o tělovýchově
  • vytvoříme u dětí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení (smyslové hry)
  • podpoříme u dětí osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
  • zaměříme se na vytváření řečových a jazykových schopností (popis obrázku, zážitky z víkendu, reprodukce pohádky)
  • při komunitním kruhu dáme každému dítěti možnost vyjádřit své pocity a přání

Mohlo by Vás zanímat