Menu Zavřeno

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Dolní Měcholupy

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., ve znění novely č.178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí                                k předškolnímu vzdělávání v Mateřské  škole Dolní Měcholupy  uchazečů s tímto registračním  číslem:

Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí
7 Přijat 50 Přijat
12 Přijat 55 Přijat
15 Přijat 56 Přijat
17 Přijat 57 Přijat
19 Přijat 59 Přijat
22 Přijat 61 Přijat
23 Přijat 66 Přijat
27 Přijat 72 Přijat
28 Přijat 73 Přijat
30 Přijat 74 Přijat
31 Přijat 75 Přijat
32 Přijat 77 Přijat
37 Přijat 78 Přijat
39 Přijat 79 Přijat
41 Přijat 81 Přijat
42 Přijat 95 Přijat
44 Přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8.6.2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

Libuše Kotalíková

ředitelka školy

Bodové hodnocení – MŠ-zápis-2020-bodové-hodnocení

Mohlo by Vás zanímat