Menu Zavřeno

Téma na březen

Téma na březen: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Podtémata:

  • Co najdeme v knížkách
  • Z pohádky do pohádky
  • Vítáme Jaro
  • Prší, prší všechno roste

Z pohádky do pohádky – záměry a vzdělávací cíle

  • reprodukcí pohádek upevníme výslovnost dětí a jejich vyjadřovací schopnosti
  • utváření kladného vztahu ke knize
  • zaměříme se na rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti dětí
  • vytvoříme základy pro rozvoj estetického vztahu ke kultuře a umění (návštěva divadla v MŠ, zahrajeme si divadlo v MŠ)
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí (správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)

Mohlo by Vás zanímat